Reglement RCBD Jeugdcompetitie 2021


Inleiding

RekenCentrum Berg en Dal, Goor maakt uitslagen voor duivenverenigingen, samenspelen, etc. in Nederland en omstreken. Al vele jaren organiseren wij gratis competities voor de jeugd. We hebben een aantal prominente sponsors weten te interesseren. Sinds 2021 is de competitie opengesteld voor jeugdleden uit de regio Noord van Afdeling 9. Mocht er voldoende belangstelling zijn in Zuid, dan kunnen wij daarvoor ook een competitie opzetten. Uiteraard zijn er regels om e.e.a. zo eerlijk als mogelijk te laten verlopen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandig vliegende jeugdleden (hieronder: Zelfstandige jeugd) en in combinatie vliegende jeugdleden (Pupillen). De precieze beschrijving vind je hieronder in het Algemeen Reglement. Deelname aan deze competitie is geheel gratis.

Hieronder lees je meer over Aanmelding, Wedvluchten en uitslagen, Hoklijsten, Kampioenschappen, Prijzenpakket, Verenigingstaken, het Reclamereglement en Opmerking.

Reglement RCBD Jeugdcompetitie

Aanmelding

 1. Jeugdleden zijn duivenliefhebbers van ten minste 6 en ten hoogste 18 jaar oud. Jeugdleden mogen meedoen vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden, tot en met het jaar waarin ze 18 jaar worden, conform NPO-reglementen.
 2. Jeugdleden die zelfstandig vliegen doen mee in de categorie Zelfstandige jeugd. Deze jeugdleden hebben een eigen NPO-nummer.
 3. Jeugdleden die vliegen in combinatie met senioren doen mee in de categorie Pupillen. Deze jeugdleden vliegen onder het senior-NPO-nummer van de combinatie of een door RekenCentrum Berg en Dal, Goor toegekend nummer.
 4. Aanmelden voor de RCBD Jeugdcompetitie is niet nodig. Elk jeugdlid uit Afdeling 9 dat staat ingeschreven bij de NPO wordt opgenomen, tenzij ons per e-mail te kennen is gegeven dat deelname niet op prijs gesteld wordt.

Top

Wedvluchten en uitslagen

 1. Het vluchtschema wordt door RekenCentrum Berg en Dal, Goor vastgesteld op basis van het gezamenlijke vluchtschema zoals van toepassing is voor Afdeling 9, Noord.
 2. Alleen vluchten van de onderdelen vitesse, midfond, eendaagse fond, jonge duiven en natour tellen mee.
 3. Het aantal puntenwinnende duiven wordt bepaald volgens een prijsverhouding van 1 op 3. Puntenberekening gaat volgens de NPO-voorwaarden, door middel van het bekende verfijnde 1-op-10-systeem.
 4. Het is niet mogelijk om te poulen. Eventueel gezette poules worden genegeerd.
 5. Uitslagen worden berekend zodra alle verenigingen met deelnemende jeugdleden hebben ingestuurd.
 6. Alle zelfstandige jeugd en alle pupillen met aankomsten komen op de uitslag.
 7. De uitslag is een gecombineerde uitslag van zelfstandige jeugd en pupillen.
 8. RekenCentrum Berg en Dal, Goor leest eerst de inkorfgegevens in, en pas daarna de aankomsten. Dat betekent dat je alleen op de uitslag kunt komen als er een inkorf-UDP is ingestuurd door de vereniging, conform NPO-normen.
 9. De uitslagen van de wedvluchten voor zowel Zelfstandige jeugd als Pupillen worden wekelijks gepubliceerd op www.rcbd.nl, na ontvangst van alle inkorf- resp. wedvlucht-UDP´s.

Top

Hoklijsten

 1. Oude duiven: de eerste inkorflijst wordt gebruikt als hoklijst. Voor de Pupillen is hier een beperking tot de eerste 10 ingekorfde duiven. Bij de Zelfstandige jeugd is er geen beperking en tellen dus alle ingekorfde duiven.
 2. Jonge duiven: de eerste inkorflijst wordt gebruikt als hoklijst. Voor de Pupillen is hier een beperking tot de eerste 10 ingekorfde duiven. Bij de Zelfstandige jeugd is er geen beperking en tellen dus alle ingekorfde duiven.
 3. Natour: de hoklijst ontstaat door samenvoegen van de hoklijsten voor oude en jonge duiven.
 4. Als een jeugdlid een eigen hoklijst wil indienen dan kan dat. Deze hoklijst moet per e-mail worden aangeleverd en wordt vanaf de eerstvolgende vlucht gebruikt. Pupillen: maximaal 10 duiven, Zelfstandige jeugd: geen beperking. Gebruik hiervoor het formulier dat op onze Downloadpagina staat!

Top

Kampioenschappen

 1. Er zijn drie kampioenschappen: Oude duiven (bestaande uit vitesse-, midfond- en dagfondvluchten), Jonge duiven en Natour. Bij elk van deze kampioenschappen worden de onderdelen Aangewezen, Onaangewezen en Duif berekend voor zowel de Zelfstandige jeugd als voor de Pupillen.
 2. De kampioenschapspunten worden gehaald uit aparte uitslagen voor Zelfstandige jeugd en Pupillen. In tegenstelling tot de uitslagen worden deze kampioenschappen wel apart gepubliceerd.
 3. Alle deelnemers worden in de eindklasseringen van de kampioenschappen opgenomen.
 4. De kampioenschappen worden na elke vlucht bijgewerkt en gepubliceerd op www.rcbd.nl.

Top

Prijzenpakket

 1. De snelste bij de Zelfstandige jeugd wint een bon voor een zak hoogwaardig duivenvoer naar keuze, geschonken door OBIE, Almelo en RekenCentrum Berg en Dal, Goor.
 2. De snelste bij de Pupillen wint één van de andere aantrekkelijke prijzen.
 3. De prijswinnaars worden na elke vlucht gepubliceerd op www.rcbd.nl. Deze pagina open je door op de het RJC-logo te klikken dat rechts naast het vluchtschema staat. Daar staat ook het prijzenpakket voor de Pupillen.
 4. Alle prijzen worden gedurende het vluchtseizoen als een bon per e-mail uitgereikt.

Top

Verenigingstaken

 1. De vereniging van een deelnemend jeugdlid zorgt voor een aanspreekpunt (contactpersoon), zodat wij in voorkomende gevallen rechtstreeks contact kunnen opnemen. Meestal is dit de persoon die de UDP´s instuurt, of een bestuurslid.
 2. De vereniging draagt zorg voor het digitaal (in UDP-formaat) aanleveren van de inkorf- en aankomstgegevens aan RekenCentrum Berg en Dal, Goor. Dit dient te gebeuren zo spoedig mogelijk na inkorven resp. afslaan van de klokken. Hierbij zijn de NPO-reglementen van toepassing. Na inkorven: op de dag van inkorven insturen. Na afslaan: zo snel mogelijk.
 3. Opmerking: we berekenen uitslagen pas nadat de UDP's van alle deelnemers zijn ontvangen. Er worden dus geen tussenuitslagen gemaakt.Daarom is het van belang dat de UDP´s zo snel mogelijk worden ingestuurd.
 4. Opmerking: Je moet zelf zorgen dat de vereniging de gegevens zo snel mogelijk e-mailt naar udp@rcbd.nl.

Top

Reclamereglement

 1. De reclameperiode voor een uitslag eindigt op de eerstvolgende dag na de inkorving voor de volgende vlucht. Ingeval het de laatste vlucht van het seizoen betreft is deze periode gesteld op 7 dagen, beginnend op de dag waarop de laatste uitslag gepubliceerd wordt. Dit alles uiteraard conform NPO-eisen.
 2. Reclames moeten worden ingediend per e-mail in verband met archivering. Reclames op andere wijze ingediend hoeven niet in behandeling worden genomen. Dit is ter beoordeling van RekenCentrum Berg en Dal, Goor
 3. Gedurende de behandeling van reclames wordt inhoudelijk per e-mail gecommuniceerd.
 4. Gehonoreerde reclames worden na afloop van de reclameperiode verwerkt in een nieuwe, definitieve uitslag.
 5. Wij doen ons uiterste best reclames zo snel mogelijk te verwerken, om de gepubliceerde uitslagen zo actueel mogelijk te houden.
 6. Kampioenschappen worden bijgewerkt na uitrekenen van de volgende vlucht of, in geval van de laatste vlucht, uiterlijk na afloop van de laatste reclameperiode.
 7. Indien er aan het eind van de reclameperiode geen reclames zijn ingediend dan is de voorlopige uitslag vanzelf definitief geworden.

Top

Opmerking

 1. RekenCentrum Berg en Dal, Goor behoudt zich het recht voor om de reglementen aan te passen als de actualiteit daartoe aanleiding geeft. Hiervan wordt melding gemaakt op de welkomstpagina van onze website.
 2. Deze reglementen zijn op onze website gepubliceerd en snel terug te vinden via de index.
 3. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist RekenCentrum Berg en Dal, Goor.

Top