Inleiding

RekenCentrum Berg en Dal, Goor maakt uitslagen voor duivenverenigingen, samenspelen, etc. in Nederland en omstreken. Al vele jaren organiseren wij competities voor de jeugd. We hebben een aantal prominente sponsors weten te interesseren. Sinds 2016 is de competitie opengesteld voor jeugdleden uit Kring 1 en Kring 2 van Afdeling 9. Mocht er voldoende belangstelling zijn in Kring 3, dan kunnen wij daarvoor ook een competitie opzetten. Uiteraard zijn er regels om e.e.a. zo eerlijk als mogelijk te laten verlopen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandig vliegende jeugdleden (hieronder: Zelfstandige jeugd) en in combinatie vliegende jeugdleden (Pupillen). De precieze beschrijving vind je hieronder in het Algemeen Reglement. Deelname aan deze competitie is geheel gratis.

Hieronder lees je meer over Aanmelding, Wedvluchten en uitslagen, Hoklijsten, Kampioenschappen, Prijzenpakket, Verenigingstaken, het Reclamereglement en Opmerking.

Reglement Jeugdcompetitie

Aanmelding

 1. Jeugdleden zijn duivenliefhebbers van ten minste 6 en ten hoogste 18 jaar oud. Jeugdleden mogen meedoen vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden, tot en met het jaar waarin ze 18 jaar worden, conform NPO-reglementen.
 2. Jeugdleden die zelfstandig vliegen doen mee in de categorie Zelfstandige jeugd. Deze jeugdleden hebben een eigen NPO-nummer.
 3. Jeugdleden die vliegen in combinatie met senioren doen mee in de categorie Pupillen. Deze jeugdleden vliegen onder het senior-NPO-nummer of een door RekenCentrum Berg en Dal, Goor toegekend nummer.
 4. Aanmelden voor de Natural Jeugdcompetitie is niet nodig. Elk jeugdlid dat staat ingeschreven bij de NPO wordt opgenomen, tenzij ons per e-mail te kennen is gegeven dat deelname niet op prijs gesteld wordt.

Top

Wedvluchten en uitslagen

 1. Het vluchtschema wordt door RekenCentrum Berg en Dal, Goor vastgesteld op basis van het gezamenlijke vluchtschema zoals van toepassing is voor Afdeling 9, Kring 1 en Kring 2.
 2. Alleen vluchten die op dezelfde losplaats en tegelijk gelost worden komen in aanmerking.
 3. Alleen vluchten die gelost worden en aankomen op zaterdag tellen mee. In dat geval is er sprake van een gezamenlijke lossing, waarbij alle deelnemende jeugdleden kunnen klokken.
 4. Het aantal puntenwinnende duiven wordt bepaald volgens een prijsverhouding van 1 op 3. Puntenberekening gaat volgens de NPO-voorwaarden, door middel van het bekende verfijnde 1-op-10-systeem.
 5. Het is niet mogelijk om te poulen.
 6. Uitslagen worden berekend zodra alle verenigingen met deelnemende jeugdleden hebben ingestuurd.
 7. Alle zelfstandige jeugd en alle pupillen met aankomsten komen op de uitslag.
 8. De uitslag is een gecombineerde uitslag van zelfstandige jeugd en pupillen.
 9. RekenCentrum Berg en Dal, Goor leest eerst de inkorfgegevens in, en pas daarna de aankomsten. Dat betekent dat je alleen op de uitslag kunt komen als er een inkorf-UDP is ingestuurd door de vereniging, conform NPO-normen.
 10. De uitslagen van de wedvluchten voor zowel Zelfstandige jeugd als Pupillen worden wekelijks gepubliceerd op www.rcbd.nl, na ontvangst van alle inkorf- resp. wedvlucht-UDP´s.

Top

Hoklijsten

 1. Oude duiven: de eerste inkorflijst wordt gebruikt als hoklijst. Voor de Pupillen is hier een beperking tot de eerste 10 ingekorfde duiven. Bij de Zelfstandige jeugd is er geen beperking en tellen dus alle ingekorfde duiven.
 2. Jonge duiven: de eerste inkorflijst wordt gebruikt als hoklijst. Voor de Pupillen is hier een beperking tot de eerste 10 ingekorfde duiven. Bij de Zelfstandige jeugd is er geen beperking en tellen dus alle ingekorfde duiven.
 3. Natour: de hoklijst ontstaat door samenvoegen van de hoklijsten voor oude en jonge duiven.
 4. Als een jeugdlid een eigen hoklijst wil indienen dan kan dat. Deze hoklijst moet per e-mail worden aangeleverd en door ons ontvangen zijn uiterlijk tegelijk met de eerste keer inkorven voor het betreffende onderdeel (oude duiven, jonge duiven, natour). Pupillen: maximaal 10 duiven, Zelfstandige jeugd: geen beperking. Gebruik hiervoor het formulier dat op onze Downloadpagina staat!

Top

Kampioenschappen

 1. Er zijn drie kampioenschappen: Oude duiven (bestaande uit vitesse-, midfond- en dagfondvluchten), Jonge duiven en Natour. Bij elk van deze kampioenschappen worden de onderdelen Aangewezen, Onaangewezen en Duif berekend.
 2. De kampioenschapspunten worden gehaald uit aparte uitslagen voor zelfstandige jeugd en pupillen. Deze uitslagen worden niet apart gepubliceerd.
 3. Alle deelnemers worden in de eindklasseringen van de kampioenschappen opgenomen.
 4. De kampioenschappen worden na elke vlucht bijgewerkt en gepubliceerd op www.rcbd.nl.

Top

Prijzenpakket

 1. De snelste bij de Zelfstandige jeugd wint een bon voor een zak hoogwaardig Natural duivenvoer, geschonken door Natural Granen uit Schoten, BelgiŽ.
 2. De snelste bij de Pupillen wint één van de andere aantrekkelijke prijzen.
 3. De prijswinnaars worden na elke vlucht gepubliceerd op www.rcbd.nl. Deze pagina open je door op de Naturalduif te klikken die rechts naast het vluchtschema staat. Daar staat ook het prijzenpakket voor de Pupillen.
 4. De prijzen worden gedurende het vluchtseizoen uitgereikt aan groepjes winnaars. Deze uitreikingen vinden plaats bij Dierenspeciaalzaak Ter Morsche in Wierden.

Top

Verenigingstaken

 1. De vereniging van een deelnemend jeugdlid zorgt voor een aanspreekpunt (contactpersoon), zodat wij in voorkomende gevallen rechtstreeks contact kunnen opnemen. Meestal is dit de persoon die de UDP´s instuurt, of een bestuurslid.
 2. De vereniging draagt zorg voor het digitaal (in UDP-formaat) aanleveren van de inkorf- en aankomstgegevens aan RekenCentrum Berg en Dal, Goor. Dit dient te gebeuren zo spoedig mogelijk na inkorven resp. afslaan van de klokken. Hierbij zijn de NPO-reglementen van toepassing. Na inkorven: op de dag van inkorven insturen. Na afslaan: zo snel mogelijk.
 3. Opmerking: we berekenen uitslagen pas nadat de UDP's van alle delnemers zijn ontvangen. Er worden dus geen tussenuitslagen gemaakt. Daarom is het van belang dat de UDP´s zo snel mogelijk worden ingestuurd.
 4. Opmerking: Je moet zelf zorgen dat de vereniging de gegevens zo snel mogelijk e-mailt naar udp@rcbd.nl.

Top

Reclamereglement

 1. De reclameperiode voor een uitslag eindigt op het moment waarop de contactpersoon de UDP-wedvluchtgegevens van de volgende vlucht instuurt. Ingeval het de laatste vlucht van het seizoen betreft is deze periode gesteld op 6 dagen, beginnend op de dag waarop de laatste uitslag gepubliceerd wordt. Dit alles uiteraard conform NPO-eisen.
 2. Reclames dienen altijd eerst binnen verenigingsverband te worden beoordeeld, en worden alleen ingediend door de contactpersoon bij RekenCentrum Berg en Dal, Goor.
 3. Reclames moeten worden ingediend per e-mail in verband met archivering. Reclames op andere wijze ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen.
 4. Gedurende de behandeling van reclames wordt inhoudelijk per e-mail gecommuniceerd.
 5. Gehonoreerde reclames worden verwerkt in een nieuwe, definitieve uitslag.
 6. Er wordt door ons naar gestreefd reclames zo snel mogelijk te verwerken, om de gepubliceerde uitslagen zo actueel mogelijk te houden.
 7. Kampioenschappen worden bijgewerkt na uitrekenen van de volgende vlucht of, in geval van de laatste vlucht, uiterlijk na afloop van de laatste reclameperiode.
 8. Indien er aan het eind van de reclameperiode geen reclames zijn ingediend dan is de voorlopige uitslag definitief geworden.

Top

Opmerking

 1. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist RekenCentrum Berg en Dal, Goor.

Top