Geschiedenis


foto Clubgebouw De Zwaluw Enschede
Foto B.A. Wagelaar

Bestuur
Voorzitter J. Lassche
Secretaris R.B. Grootenhuis (51 jaar secretaris)
Penningmeester B.A. Wagelaar
Bestuursleden R. Wigbers en G. Broker